Membre de PIMEC
 
Membre de UEA
Interempresas


 
Accelera el creixement
 
Ajuts Leader 2014

 
Ajuts Leader 2016