Sectors Productius

En aquest gràfic podem observar els principals sectors de destinació dels nostres productes.

Com podem veure, gran part dels nostres serveis són destinats al sector de l'Automoció i en menors percentatges als sectors de la Indústria, de l'Alimentació i de l'Agricultura entre d'altres.
 

Sector d'Automoció

 

Sector d'Indústria

 

Sector d'Alimentació

 

Sector d'Agricultura

 

Altres Camps

Sector Automoció


Canvis
de marxa

Retrovisors

Frens de mà
 
Eixugaparabrises


Termo-contactes i sondes

Sector AlimentariTapes per a llaunes


Tupperwares de envasat


Glasses


Figures per a Pastissos

Sector IndustrialMobles

Joguines


Sanitaris


Valvuleria


Maq. Osmosis i descalcificadores


Acc. Fonts i Piscines


Acc. Impresores i Plotters

Sector AgriculturaClips Tomateres


Clips Cogombres


Brides Subjecció Plantes


Aquaris


Gàbies